Kdo jsou spolupracovníci Opus Dei?

Spolupracovníci jsou muži a ženy, kteří sice nejsou členy prelatury Opus Dei, ale různými způsoby podporují její apoštoláty.

Není nutné objevit konkrétní povolání, abyste se mohli stát spolupracovníkem. Obvykle jsou spolupracovníky příbuzní, přátelé, kolegové z práce apod. členů prelatury nebo lidé, kteří mají z apoštolátu Opus Dei duchovní prospěch. Někdy jsou to lidé, kteří jsou si vědomi velkého úkolu uskutečňovaného prostřednictvím různých apoštolských děl Opus Dei, jímž je lidský a sociální rozvoj. Spolupracovníky se mohou stát i nekatoličtí křesťané, lidé jiných vyznání a nevěřící.