Znak spolupracovníků

Zapálená olejová lampa a kříž jsou znakem spolupracovníků Opus Dei: tento znak odráží jejich poslání v Opus Dei.

Spolupracovníci Opus Dei jsou sdružením spojeným s Opus Dei, a přestože nejsou členy Opus Dei, podílejí se různými způsoby na jeho apoštolských iniciativách. Po celém světě pomáhají Dílu svou modlitbou, umrtvováním, prací a také finančně.

Znak spolupracovníků odráží jejich poslání: Kříž, který mají za úkol umístit v srdci světa, a zapálená olejová lampa - podobná těm, které se používají v katakombách - znamení bdělosti, neustálé ostražitosti, aby spolupracovali na rozšiřování Božího Díla.

"Prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: 'Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy." (Mt 25,4-7).

Nápis pod ním zní: OPUS DEI.  Pod tímto textem je napsáno: Spolupracovníci a spolupracovníce.

Tímto obrazovým způsobem je vysvětlen úkol, kterým je Bůh pověřuje: mít pevné pouto s Dílem, stát blízko kříže a osvětlovat apoštolské úkoly účinným ohněm.