Měsíční modlitební úmysl: 2. 10. 2022 až 2. 10. 2023

Modlitební úmysl preláta pro věřící a přátele Opus Dei na měsíce v období od 2. 10. 2022 do 2. 10. 2023

Prosme Pána o milost sloužit církvi celým svým životem. S tímto úmyslem se v úzkém spojení s Otcem modleme cor unum et anima una (Sk 4,32) za práce, o které papež prosil Dílo v motu proprio Ad charisma tuendum. Snažme se podporovat konkrétními maličkostmi jednotu v naší duchovní rodině a se všemi křesťany, abychom sloužili církvi tak, jak si církev přeje. Tímto způsobem přispějeme k evangelizaci světa, která bude vycházet z krásy charismatu, jež obdržel svatý Josemaría.

Použitá literatura:

- Svatý Josemaría, Rozhovory, č. 58-63.

- Od Otce, Pastýřský list, 19. 3. 2022, č. 10-12.