Počet článků: 5

Poselství preláta (1. května 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom náš vztah s Pannou Marii zintezivnili a vykonali v měsíci květnu pouť do mariánské svatyně.

Pastýřské listy

Rozjímání preláta: Mariino přátelství

Ve druhé části rozjímání navrhuje Mons. Ocáriz, abychom se učili od Panny Marie a „objevovali potřeby druhých lidí a byli připraveni jim sloužit, jak to dělají přátelé“.

Další příspěvky

Rozjímání preláta: Matka Boží a naděje naše

U příležitosti měsíce května hovoří Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, o Panně Marii: „Všechny Mariiny vlastnosti mají původ v jejím božském mateřství, zvláště to, že je 'milostiplná' (Lk 1,28) – jak ji pozdravil anděl –, tj. zcela posvěcena milostí Boží.“

Další příspěvky

Jak se modlit v rodině k Panně Marii (postřehy ze Švédska)

Nemáme čas na Boha ani na přátele. Navzdory tomu několik rodin ze Švédska objevilo, že měsíc květen může být dobrou příležitostí k tomu, abychom si s pomocí Panny Marie naše priority znovu uspořádali.

Osobní svědectví

Dopis od preláta (květen 2016)

Když budeme při četbě evangelií meditovat o oddanosti Panny Marie, pocítíme nutnost přiblížit naše přátele a známé k jejímu Synu.

Pastýřské listy