Papež František jmenuje prelátem Opus Dei Mons. Fernanda Ocárize

Včera pozdě odpoledne jmenoval papež František prelátem Opus Dei Mons. Fernanda Ocárize Braña. Svatý otec potvrdil rozhodnutí, které bylo téhož dne učiněné na třetím volebním kongresu Prelatury.

Mons. Fernando Ocáriz, nový prelát Opus Dei

Včera pozdě odpoledne jmenoval papež František prelátem Opus Dei Mons. Fernanda Ocárize Braña. Svatý otec potvrdil rozhodnutí, které bylo téhož dne učiněné na třetím volebním kongresu Prelatury.

Tímto jmenováním se Mons. Fernando Ocáriz, který byl až dosud pomocným vikářem Opus Dei, stává třetím nástupcem sv. Josemaríi v čele prelatury po smrti Mons. Javiera Echevarríi 12. prosince minulého roku.

Mons. Fernando Ocáriz se narodil v Paříži 27. října 1944 jako syn španělské rodiny žijící za občanské války v exilu ve Francii (1936-1939). Je nejmladší z osmi dětí.

Svatý otec potvrdil rozhodnutí, které bylo téhož dne učiněné na třetím volebním kongresu Prelatury.

Vystudoval fyziku na univerzitě v Barceloně (1966) a teologii na Papežské lateránské univerzitě (1969). Získal doktorát z teologie v roce 1971 na Navarrské univerzitě. Téhož roku byl vysvěcen na kněze. Jako kněz se zpočátku zaměřil na pastoraci středoškolských a univerzitních studentů.

Je poradcem Kongregace pro nauku víry od roku 1986 a dvou dalších subjektů římské kurie: Kongregace pro klérus (2003) a Papežské rady pro podporu nové evangelizace (2011). V roce 1989 nastoupil na Papežskou teologickou akademii. V osmdesátých letech byl jedním z profesorů, kteří stáli u počátku Papežské univerzity Svatého kříže (Řím), kde byl řádným (nyní emeritním) profesorem fundamentální teologie.

Mezi jeho teologické publikace patří knihy o christologii Tajemství Ježíše Krista: Učebnice christologie a soteriologie; Boží děti v Kristu; Úvod do teologie v zapojení nadpřirozeného. Další svazky se zabývají otázkami teologickými a filozofickými, jako Milovat skutky: Boha a lidi; Přirozenost, milost a sláva, s předmluvou kardinála Ratzingera. V roce 2013 byla publikována kniha rozhovorů Rafaela Serrana s názvem O Bohu, církvi a světě. K jeho pracím patří i dvě studie o filozofii: Marxismus: teorie a praxe revoluce; Voltaire: Pojednání o toleranci. Kromě toho je spoluautorem mnoha monografií a autorem mnoha teologických a filozofických článků.

Od roku 1994 je generálním vikářem Opus Dei a v roce 2014 byl jmenován pomocným vikářem Prelatury. Posledních 22 let doprovázel předchozího preláta Mons. Javiera Echevarríu při jeho pastoračních návštěvách více než 70 zemí. V 60. letech pobýval v Římě jako student teologie spolu se sv. Josemaríou Escrivá, zakladatelem Opus Dei. Od mládí hraje rád tenis a tento sport dosud praktikuje.

V nadcházejících dnech navrhne nový prelát účastníkům kongresu jména svých vikářů a rovněž i další nové členy rad, které mu budou pomáhat v průběhu příštích 8 let.


Fotografie s Mons. Fernandem Ocárizem