Počet článků: 93

Příklad Ignáce z Loyoly

Papež František ve své druhé katechezi o rozlišování inspiroval příkladem svatého Ignáce z Loyoly a vysvětlil, jak můžeme rozpoznat znamení, kterými se Pán dává poznat.

Z církve a od papeže

Cyklus katechezí papeže Františka o stáří

Elektronická kniha shrnuje cyklus katechezí papeže Františka od února 2022 do srpna 2022. Papež se při generálních audiencích zaměřil na význam a hodnotu stáří.

Z církve a od papeže

Rozlišování je namáhavé, ale pro život každého člověka nepostradatelné

Papež František začal nový cyklus katechezí o rozlišování. Vysvětlil, co znamená tento proces: jde v něm o „poznání, zkušenosti, afekty, vůli“. Dále řekl, že na Boha se můžeme spolehnout, protože „je to Otec, který nás nenechá o samotě, je vždy připraven nám dát radu, povzbudit nás, vzít pod svou ochranu“.

Z církve a od papeže

Staří jsou světlem pro ostatní

Na závěr katechezí věnovaných stáří připomněl papež František, že po smrti se zrodíme v nebi, v Božím prostoru, kde je místo pro každého, kde se utváří nová zem a buduje pro člověka definitivní domov.

Z církve a od papeže

Stařec velikého věku. Stáří ujišťuje život o jeho určení, které již nezná smrt

Papež František pokračoval v cyklu katechezí o stáří. Vysvětlil, jak děti a staří lidé mohou těžit ze vzájemného spojenectví a jakou naději to lidstvu přináší.

Z církve a od papeže

Motu proprio „Ad charisma tuendum“ papeže Františka

Pracovní překlad motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charismatu“)

Z církve a od papeže

Petr a Jan

Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaný stáří a zaměřil se na dialog v evangeliu mezi vzkříšeným Ježíšem a Petrem.

Z církve a od papeže

Neskrývejte křehkost stáří

Při pravidelné týdenní katechezi hovořil papež František o kultuře odhození, o starých lidech, kteří jsou opuštění dokonce i svými rodinami, jsou křehcí a zranitelní.

Z církve a od papeže

Kniha Kazatel: Temná nejistota životního smyslu a dění

Papež František se v katechezi věnoval knize Kazatel, která „nás učí snímat masku lží, jež jsou ukryté v pseudovědeckých pravdách naší doby“. Řekl, že „jsme se stali společností únavy, neboť pokrok a blahobyt bez spravedlnosti nás oloupil o veškerou energii ke konání dobra“.

Z církve a od papeže

Judith. Obdivuhodné mládí, štědré stáří

Při generální audienci uvažoval papež František o jedné biblické postavě, Juditě. Jedna z hlavních postav Starého zákona, která uměla naplno prožívat svůj důchodový věk. Papež František položil tuto otázku: „Podíváme-li se na ni a zamyslíme se, jak dnes tuto etapu života prožíváme?“

Z církve a od papeže