Tag: papež František

Je mnoho 56 výsledků pro "papež František"

Hlásejte Krista, který osvobozuje

Papež František začal nový cyklus katechezí zaměřený na listy svatého Pavla. Chce „prohloubit některé důležité otázky, kterými se sv. Pavel zabýval a které jsou aktuální i v dnešní církvi jako je svoboda, milost a křesťanský život“.

Kontemplujme Boha v jeho stvoření

Papež uvažoval o Ježíšově modlitbě a připomněl, jak na kříži „prosí za druhé, za všechny, dokonce i za ty, kteří ho odsuzují“. Vysvětlil, že Ježíš se tak „přimlouvá a objímá celý svět, jeho pohled zahrnuje každého člověka“.

Vytrvat v modlitbě

Papež František při audienci připomněl, že je důležité, aby „existovala rovnováha mezi prací a modlitbou“, tj. „aby nás práce tolik nepohlcovala, že si nenajdeme čas na modlitbu, a na druhé straně aby se naše modlitba nestala spiritualismem, jenž by nás vzdaloval od životní konkrétnosti“.

Ježíš se modlí za mne

Ježíš se modlí za mne

Papež František na středeční audienci vybízel, abychom nezapomínali, že Ježíš se za nás modlí k Otci, „dokonce i v okamžiku zkoušky, v okamžiku hříchu“. Musíme si „si být vědomi“, že „Ježíš se modlí“ za nás.

Modlitba není kouzelná hůlka, je to dialog s Pánem

Ve středečním cyklu katechezí o modlitbě uvažoval papež František o něčem, co „je pro mnoho lidí kámen úrazu. Je pravda, že mi Bůh naslouchá? A pokud ano, proč nedostanu to, o co prosím?“ Řekl, že pro to mohou být dva důvody. Na prvním místě proto, že to jsou prosby nevhodné. Na druhém, protože Bůh občas „chce, aby naše víra rostla“ a „byla vytrvalejší“, a proto tuto prosbu nevyslyší hned.

Roztržitost, vyprahlost a omrzelost v modlitbě

Při katechezi o modlitbě uvažoval papež o „některých nejčastějších obtížích, které se mohou v životě modlitby objevit“. Jde o to, že se necháme unést roztržitostí, vyprahlostí a omrzelostí. Vysvětlil původ těchto obtíží a poradil, jak je překonávat. Zvláště připomenul, že „se jimi nesmíme nechat odradit, ale v modlitbě pokračovat pokorně a s důvěrou“.

Boj o modlitbu

Při generální audienci papež připomněl, že „modlitba není snadná“, že „zkušenosti velikánů modlitby nám ukazují, že modlitba není jen útěchou a radostí, ale také chvílí boje, únavy a vyprahlosti“.

Papež o kontemplativní modlitbě

„Kontemplace je spíše intimní stav lidské bytosti, o který máme usilovat, než to, jak se modlíme“, vysvětloval během audience papež František. A dodal: „Jsme kontemplativní, máme schopnost vidět svět očima srdce, která vidí dále, než je pouhá skutečnost, díváme se láskou a vírou.“

Rozjímavá modlitba

Papež uvažoval o „rozjímání“ jako o druhu modlitby a řekl, že existuje mnoho způsobů. Někteří kladou důraz na „rozměr intelektuální“, druzí na „afekty a city“. Nicméně František připomněl, že způsob rozjímání je „jen prostředek, usnadnit setkání s Ježíšem.

Ústní modlitba je naší kotvou

Papež František hovořil při pravidelné středeční katechezi o ústní modlitbě. Řekl, že modlitba se stává „slovem, invokací, zpěvem, básní“, a nesmí se jí pohrdat, „myslet si, že se jedná jen o nudné opakování známých vět“. Naopak doporučoval, abychom modlitbu Otče náš rozjímali jako ústní modlitbu, kterou Ježíš učil své učedníky. Připomněl, jak ho apoštolové „přitahovaní tichou modlitbou Ježíše“, prosili, aby je naučil se modlit.

Církev jako učitelka modlitby

Svatý otec při pravidelné generální audienci rozebíral téma „Církev jako učitelka modlitby“. Zdůraznil přitom důležitost předávat z generace na generaci „světlo víry s olejem modlitby“. „To je základní úkol církve: modlit se a vychovávat k modlitbě“, řekl papež František.