Počet článků: 5

O motu proprio o osobních prelaturách

O úpravě kánonů 295-296 týkajících se osobních prelatur.

Z Opus Dei

Dopis preláta (6. října 2022)

Prelát Opus Dei oznamuje, že v první polovině roku 2023 svolá mimořádný Generální kongres, který upraví Stanovy Díla dle pokynů motu proprio „Ad charisma tuendum“.

Pastýřské listy

Dopis preláta u příležitosti motu proprio „Ad charisma tuendum“

Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, píše o motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charismatu“) papeže Františka.

Od preláta

Motu proprio „Ad charisma tuendum“: otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi připravené Informační kanceláří Opus Dei u příležitosti motu propio „Ad charisma tuendum“

Z církve a od papeže

Motu proprio „Ad charisma tuendum“ papeže Františka

Pracovní překlad motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charismatu“)

Z církve a od papeže