Počet článků: 1

Dopis preláta u příležitosti motu proprio „Ad charisma tuendum“

Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, píše o motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charismatu“) papeže Františka.

Od preláta