Antal artiklar: 85

Maria Immaculata

Den 8 december firas högtiden för Jungfru Marias obefläckade avlelse, ”Marias utkorelse och fullständiga renhet”. År 1854 proklamerade påven Pius IX dogmen om Marias obefläckade avlelse: Den heliga Jungfrun blev från första ögonblicket av sin tillblivelse, genom ett särskilt privilegium av Gud, bevarad fri från varje fläck från arvsynden. Med anledning av denna stora högtid lägger vi fram några texter av den salige Josemaría om Jungfru Maria.

Be med den helige Josemaría

Ärorika mysterier (1): Kristi uppståndelse

«Betraktande av Kristi ansikte kan dock inte stanna vid bilden av den Korsfäste. Han är den Uppståndne!» (Johannes Paulus II, ”Rosenkransbönen”, 23). Texter av den helige Josemaría om den första ärorika hemligheten.

Be med den helige Josemaría

Ljusets mysterier (4): Herrens förklaring

“Du vår Herre, här är vi, beredda att lyssna till vad du vill säga oss. Tala till oss, vi lyssnar uppmärksamt på dina ord.” (Den helige Josemaría, "Rosenkransen", Bilaga). Texter av Opus Deis grundare om fjärde ljusets mysterium.

Be med den helige Josemaría

Frid

Ditt liv och ditt arbete får inte vara negativa, de får inte vara ”antinågot”. De är, de måste vara!, bejakande, optimism, ungdom, glädje och frid. Smedjan, 103

Be med den helige Josemaría

Ärorika mysterier (5): Jungfru Marias kröning

Den 22 augusti är jungfru Maria drottningens minnesdag. Tillsammans med den helige Josemaría betraktar vi detta citat: "Var full av tillförsikt: vår moder är Guds moder, den heliga Jungfrun Maria, himmelens och jordens drottning".

Be med den helige Josemaría

Vad ska jag säga till honom efter kommunionen?

Kärleken till Kristus som offrar sig för oss gör att vi efter Mässans slut lyckas finna några minuter för en personlig, innerlig tacksägelse som i hjärtats tystnad förlänger den tacksägelse som Eukaristin är. Hur skall vi vända oss till honom, hur skall vi tala med honom, hur skall vi uppföra oss?

Be med den helige Josemaría

Lära sig av den helige Josef

En läromästare för det inre livet, en arbetare hängiven sitt arbete, en Guds trogne tjänare som ständigt umgicks med Jesus: detta är den helige Josef. Genom den helige Josef lär sig den kristne vad det innebär att tillhöra Gud och samtidigt vara helt och fullt bland människor och helga världen.

Be med den helige Josemaría

Råd till äkta par

Hur övervinner man konflikter mellan man och hustru? hur kan man övervinna ilska? Hur kan barn skyddas från parets spända situationer?

Be med den helige Josemaría

Fastetiden

Vi publicerar en text av den helige Josemaría med anledning av fastetidens början.

Be med den helige Josemaría

Herrens dop i Jordan

Ett stycke ur Matteusevangeliet och texter av den helige Josemaría för att be på högtiden för Herrens dop.

Be med den helige Josemaría