Antal artiklar: 35

"Att jag aldrig skall upphöra att utöva kärlek"

Det är inte förenligt med en fullkomlig kärlek till Gud att man låter sig domineras av egoism, - eller likgiltighet, - i umgänget med nästan. (Plogfåran, nr. 745)

Dagliga texter

Hjälp dem utan att de lägger märke till det

Tanken på döden kommer att hjälpa dig att odla den kristna kärlekens dygd, för just den här stunden som du är tillsammans med den ene eller den andre kanske är den sista ... de eller du, eller jag, kan gå bort när som helst. (Plogfåran, nr. 895)

Dagliga texter

"Att ursäkta alla"

Du kommer att vara god bara om du kan se dina medmänniskors goda egenskaper och dygder. När du måste tillrättavisa, bör du göra det i kärlek, vid rätt tillfälle, utan att förödmjuka …, och var villig att själv lära dig mer och bli bättre i det som tillrättavisningen gällde. (Smedjan, nr. 455)

Dagliga texter

"Du litar inte alls på dig själv, utan helt och hållet på Gud"

Du har aldrig känt dig så fullständigt fri som nu, då din frihet är vävd av kärlek och beredskap att lösgöra dig, av säkerhet och osäkerhet: för du litar inte alls på dig själv, utan helt och hållet på Gud. (Plogfåran, nr. 787)

Dagliga texter

"När du måste tillrättavisa, bör du göra det i kärlek"

Du kommer att vara god bara om du kan se dina medmänniskors goda egenskaper och dygder. När du måste tillrättavisa, bör du göra det i kärlek, vid rätt tillfälle, utan att förödmjuka …, och var villig att själv lära dig mer och bli bättre i det som tillrättavisningen gällde. (Smedjan, nr. 455)

Dagliga texter

"Försumma inte bruket av broderliga tillrättavisningar"

Försumma inte bruket av broderliga tillrättavisningar, som är ett tydligt bevis på den övernaturliga dygden kärlek till nästan. Det är svårt: det är bekvämare att hålla sig borta. Bekvämare ja, men inte övernaturligt. (Smedjan, nr. 146)

Dagliga texter

"Visa kärlek till nästan, gränslöst"

Älska och visa kärlek till nästan, gränslöst och utan åtskillnad, för det är den dygd som kännetecknar oss, Mästarens lärjungar. Men denna kärlek till nästan får inte leda till att du beskär tron – då vore det inte längre en dygd – och suddar ut de konturer som definierar den eller gör den så sockersöt att den till sist blir, som vissa skulle vilja, någonting formlöst som inte har Guds kraft eller makt. (Smedjan, nr. 456)

Dagliga texter

"Lär att göra vad gott är"

När du är tillsammans med en person måste du se en själ: en själ att hjälpa, att förstå, att leva tillsammans med och att rädda. (Smedjan, nr. 573)

Dagliga texter

"Att älska våra fiender"

Vi är inte goda bröder till våra bröder människorna om vi inte är beredda att handla rätt, även om vår omgivning misstolkar vårt uppträdande och reagerar på ett otrevligt sätt. (Smedjan, nr. 460)

Dagliga texter

"Om vi kristna ändå kunde tjäna!"

När jag talar med dig om det ”goda exemplet”, menar jag, att också säga till dig, att du måste förstå, och urskulda och fylla världen med frid och kärlek. (Smedjan, nr. 560)

Dagliga texter