Antal artiklar: 35

"Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag"

Ett Herrens ord: ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek.” Aposteln Paulus säger: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.” Jag säger inte mer än så. (Vägen, nr. 385)

Dagliga texter

"Det enda möjliga måttet på kärleken till Gud är en måttlös kärlek"

Du följer en krävande levnadsplan: du går upp tidigt, ber, tar emot Sakramenten, arbetar eller studerar mycket, du är måttfull, tuktar dig ...

Dagliga texter

Må vi älska alla, förstå, ursäkta

Kärleken till människorna, för Guds skull, gör att vi älskar alla, förstår, ursäktar, förlåter … Vi bör ha en kärlek som överskyler det mänskliga eländets många tillkortakommanden. Vi måste ha en stark och varm kärlek, ‘veritatem facientes in caritate’, så att vi kan försvara sanningen utan att såra. (Smedjan, nr. 559)

Dagliga texter

"Jämnmod. Varför bli arg?"

Jämnmod. Varför bli arg, när du genom att bli arg förolämpar Gud, stör din omgivning, själv har det otrevligt ... och ändå till slut måste lugna ner dig? (Vägen, nr. 8)

Dagliga texter

Älska varandra, hjälp varandra!

Med vilken envishet aposteln Johannes predikade mandatum novum, det nya budet: “Ni skall älska varandra!” Jag skulle vilja falla på knä framför er, utan att spela teater – det befaller mig mitt hjärta – och be er, för Guds kärleks skull, att älska varandra, hjälpa varandra, räcka varandra handen, kunna förlåta varandra. Och därför även avvisa allt högmod, ha medlidande, hysa kärlek till nästan; ömsesidigt hjälpa varandra genom bön och uppriktig vänskap. (Smedjan, nr. 454)

Dagliga texter

Du kommer att fylla världen med kärlek

Du får inte förstöra dina bröder medmänniskornas själar genom din lättja eller ditt dåliga exempel. Du är ansvarig – trots dina sämre böjelser! – för dina närmastes kristna liv, för allas andliga effektivitet, för deras helighet! (Smedjan, nr. 955)

Dagliga texter

Vi är alla bröder

Aposteln Paulus skrev även att ”Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla”. Dessa ord gäller idag som igår: inför Herren finns det inte någon skillnad mellan nationer, raser, klasser, stånd … Var och en av oss har återfötts i Kristus för att vara en ny skapelse, en Guds son: vi är alla bröder och måste bete oss broderligt! (Plogfåran, nr. 317)

Dagliga texter

"Herren vill att vi skall vara nöjda!"

Vänj dig vid att tala väl om allt och alla: särskilt om dem som arbetar i Guds tjänst. Och när det inte är möjligt: tig! Även häftiga eller lättsinniga kommentarer kan gränsa till skvaller eller förtal. (Plogfåran, nr. 902)

Dagliga texter

"Att tjäna Herren och människorna"

Vilken verksamhet som helst – oavsett om den mänskligt sett är mycket viktig eller inte – bör bli ett medel för dig att tjäna Herren och människorna: däri består den verkliga omfattningen av dess betydelse. (Smedjan, 684)

Dagliga texter

Kärlekens nya bud

Vår Herre Jesus älskade oss människor så mycket att han blev kött, antog vår natur och levde i daglig samvaro med fattiga och rika, med rättfärdiga och syndare, unga och gamla, hedningar och judar. Han förde ständigt en dialog med alla: med dem som tyckte om honom och med dem som bara sökte efter ett tillfälle att förvränga hans ord för att döma honom. Se till att du uppträder som Herren. (Smedjan, nr. 58)

Dagliga texter