"Att jag aldrig skall upphöra att utöva kärlek"

Det är inte förenligt med en fullkomlig kärlek till Gud att man låter sig domineras av egoism, - eller likgiltighet, - i umgänget med nästan. (Plogfåran, nr. 745)

Sann vänskap förutsätter även att vi gör en hjärtlig ansträngning för att förstå våra vänners övertygelser, även om vi aldrig kommer att dela dem eller ens acceptera dem. (Plogfåran, nr. 746)

Låt det aldrig växa ogräs på vänskapens väg. Var lojal! (Plogfåran, nr. 747)

En fast föresats i fråga om vänskap: att jag i mina tankar, ord och gärningar gentemot min nästa - vem det än må vara - inte skall uppföra mig som hittills, det vill säga att jag aldrig skall upphöra att utöva kärlek, att jag aldrig skall lämna plats i min själ åt likgiltigheten. (Plogfåran, nr. 748)

Din kärlek måste lämpa sig för och rätta sig efter din nästas behov, inte efter dina. (Plogfåran, nr. 749)

Guds barn! Denna grundläggande sanning gör att vi förvandlas till någonting mer transcendent än personer som ömsesidigt står ut med varandra. Hör vad Herren säger: vos autem dixi amicos! - vi är hans vänner som, i likhet med honom, gärna ger våra liv för varandra, i stunder då det krävs hjältemod och i den vardagliga samvaron. (Plogfåran, nr. 750)

Ta emot dagens text via e-post

email