Antal artiklar: 35

"Göra våra medmänniskors liv behagligt"

Så länge som du fortsätter att vara övertygad om att alla andra alltid måste rikta sin uppmärksamhet huvudsakligen på dig, så länge som du inte bestämmer dig för att tjäna - att dölja dig själv och försvinna - kommer ditt umgänge med dina bröder, kollegor och vänner att vara en ständig källa till besvikelser, dåligt humör ..., till högmod. (Plogfåran, nr. 712)

Dagliga texter

"Smärtan att tillrättavisa"

Det gömmer sig stor bekvämlighet – och ibland stor brist på ansvar – hos dem som innehar auktoritet, när de flyr från smärtan att tillrättavisa, med ursäkten att de undviker att andra får lida. De besparar sig kanske obehag i detta livet …, men de sätter sin eviga lycksalighet på spel – sin egen och andras – genom sina underlåtelser som är verkliga synder. (Smedjan, nr. 577)

Dagliga texter

"Förlåta varandra"

Med vilken envishet aposteln Johannes predikade ‘mandatum novum’, det nya budet: “Ni skall älska varandra!” Jag skulle vilja falla på knä framför er, utan att spela teater – det befaller mig mitt hjärta – och be er, för Guds kärleks skull, att älska varandra, hjälpa varandra, räcka varandra handen, kunna förlåta varandra. Och därför även avvisa allt högmod, ha medlidande, hysa kärlek till nästan; ömsesidigt hjälpa varandra genom bön och uppriktig vänskap. (Smedjan, nr. 454)

Dagliga texter

"Du kommer aldrig att älska tillräckligt"

Hur mycket du än älskar, kommer du aldrig att älska tillräckligt. Ett människohjärta har en oanad utvidgningskoefficient. När det älskar, utvidgas det i ett crescendo av tillgivenhet som övervinner alla hinder. Om du älskar Herren, kommer det inte att finnas någon enda varelse som det inte finns plats för i ditt hjärta. (Korsvägen, Station VIII, nr. 5)

Dagliga texter

"Ni kommer att stödja varandra"

Om du kan tycka om dina medmänniskor och sprider denna tillgivenhet – Kristi ömma, finkänsliga kärlek – till alla, så kommer ni att stödja varandra: och den som är på väg att falla kommer att känna sig stödd – och manad – av denna broderliga styrka till att vara Gud trogen. (Smedjan, nr. 148)

Dagliga texter