De heliga Petrus och Paulus högtid

Den 29 juni firar Kyrkan de heliga Petrus och Paulus högtid. Av denna anledning lägger vi fram några texter av den salige Josemaría om kärleken till Kyrkan och till påven.

Den katolska Kyrkan är romersk. Jag njuter av detta ord: romersk! Jag känner mig romersk, ty romersk betyder världsomfattande, katolsk och det gör att jag ömt älskar påven, ”il dolce Cristo in terra” (den ljuve Kristus på jorden), som den heliga Katarina av Siena, som jag betraktar som min älskade vän, tyckte om att säga.

Lojala mot Kyrkan, 4/6-1972, nr. 4, 9

Tack gode Gud för den kärlek till påven som du har lagt i mitt hjärta.

Vägen, nr. 573

Varje dag måste du växa i lojalitet gentemot Kyrkan, påven, den Heliga Stolen ... Med en alltmer teologisk kärlek.

Plogfåran, nr. 353

Ta emot påvens ord och anslut dig till dem på ett religiöst, ödmjukt, innerligt och effektivt sätt: för dem vidare till andra!

Smedjan, nr. 133

Din största kärlek, din största respekt, din djupaste vördnad, din eftergivnaste lydnad, din största tillgivenhet måste även omfatta Kristi ställföreträdare på jorden, påven.

Vi katoliker måste hålla detta för ögonen: i kärlekens och auktoritetens rangordning är det den helige Fadern som kommer strax efter Gud och vår moder, den heliga Jungfrun.

Smedjan, nr. 135

Må du genom att dagligt betrakta den tunga börda som ligger på påvens och biskoparnas axlar komma att vörda dem, att älska dem med sann tillgivenhet, att hjälpa dem med din bön.

Smedjan, nr. 136

Det är svårt att hysa en äkta vördnad för Jungfru Maria utan att känna sig djupare förenad med Kristi mystiska kropps övriga lemmar, djupare förenad också med dess synliga huvud, påven. Därför tycker jag om att upprepa: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! – Alla, tillsammans med Petrus, till Jesus genom Maria! Och då vi uppfattar oss som en del av Kyrkan och uppmanade att leva som bröder i tron, upptäcker vi på ett djupare sätt det broderskap som förenar oss med hela människosläktet: ty Kyrkan har blivit utsänd av Kristus till alla länder och till alla folk.

Det är Kristus som går förbi, nr. 139: 4