Kärlek till påven och Kyrkan

”Varje dag måste du växa i lojalitet gentemot Kyrkan, påven, den Heliga Stolen ... Med en alltmer teologisk kärlek” (Plogfåran, 353).

Opus Dei - Kärlek till påven och Kyrkan

Vår heliga moder Kyrkan sprider i en underbar sådd av kärlek Evangeliets frö över hela världen. Från Rom till världens ände. Då du deltar i Kyrkans spridning över hela jorden, skall du föra världens ände till Påven, för att hela världen må vara en enda hjord under en enda Herde: ett enda apostolat!

Smedjan, nr. 638.

Uppoffra din bön, din gottgörelse och dina handlingar i följande syfte: "ut sint unum!" – för att alla vi kristna skall ha en och samma vilja, ett och samma hjärta, en och samma anda: för att "omnes cum Petro ad Jesum per Mariam!" – vi alla, i nära förening med Påven, skall gå till Jesus genom Maria.

Smedjan, nr. 647.

I min kärleksordning står först den heliga Treenigheten, sedan Jungfru Maria, vår moder, och sedan påven. Jag kommer inte att glömma bort att det var Hans Helighet Pius XII som godkände Opus Dei när denna andliga väg av flera än en ansågs vara en irrlära. Jag kan inte heller glömma bort att de första vänliga ord jag hörde i Rom 1946 var den dåvarande msgr Montinis ord. Djupt inne sitter också Johannes XXIII:s älskvärda och faderliga charm som jag möttes av varje gång jag hade tillfälle till att besöka honom. En gång sade jag till honom: “I vårt Verk har alla människor, katoliker och icke-katoliker, mött en öppen famn: jag har inte lärt mig ekumenik från Ers helighet.” Den helige Fadern Johannes skrattade rörd. Vad vill Ni att jag skall säga? Varje påve har alltid visat förståelse för och tillgivenhet till Opus Dei.

Samtal, nr. 46