Dygder

”Självtukt”

Tabubelagd, förträngd eller bara glömd? ”Må vara, att ordet självtukt inte förstås men själva saken begriper var och en. Ty den som inte tuktar sig själv, tuktar de andra.”

Lydnad

Jesus var lydig mot sin Fader, lydig intill döden. Och det betyder för oss: Kristi efterföljd och lydnad hör oskiljaktigt ihop.

Skäl för vårt hopp

Den speciella utmaningen i den historiska period i vilken vi lever består – till stor del – i att lyckas förmedla aktualiteten i Kristus till dem som tror att det handlar om en gestalt som på något sätt är överspelad. Artikel av professor Lluis Clavell.

Om arbetet