Lycka i Udbina

Lycka i Udbina

Femtom svenskar med ungdomar från andra länder har hjälpt som volontärer i Udbina, en by i Kroatien. Ett samarbete med Röda korset.