Historia

Historia
Historia

Opus Dei grundades 1928 i Spanien och finns för närvarande i 70 länder.

Opus Deis medarbetare

Medarbetare
Opus Deis medarbetare

Man kan på olika sätt bidra till det apostoliska arbete som prelaturen utför, utan att därför behöva vara medlem i prelaturen.

Verksamheter

Verksamheter

Andlig vägledning, reträtter, föredrag om den kristna läran och katekesundervisning är några av de verksamheter som Opus Dei anordnar för att hjälpa...

Kanoniseringsprocesser

Kanoniseringsprocesser

Den 6 oktober 2002 blev Opus Deis grundare helgonförklarad av den helige Johannes Paulus II som sade att han är "vardagslivets helgon"

Organisation

Ledning
Organisation

Prelaturen leds av en prelat i enlighet med kyrkolagen och Opus Deis egna stadgar. Den har sitt säte i Rom.