Historia

Historia
Historia

Opus Dei grundades 1928 i Spanien och finns för närvarande i 70 länder.

Opus Deis medarbetare

Medarbetare
Opus Deis medarbetare

Man kan på olika sätt bidra till det apostoliska arbete som prelaturen utför, utan att därför behöva vara medlem i prelaturen.

Verksamheter

Verksamheter

Andlig vägledning, reträtter, föredrag om den kristna läran och katekesundervisning är några av de verksamheter som Opus Dei anordnar för att hjälpa dem som vill ...

Kanoniseringsprocesser

Kanoniseringsprocesser

Den 6 oktober 2002 blev Opus Deis grundare helgonförklarad av den helige Johannes Paulus II som sade att han är "vardagslivets helgon"

Organisation

Ledning
Organisation

Prelaturen leds av en prelat i enlighet med kyrkolagen och Opus Deis egna stadgar. Den har sitt säte i Rom.