Dagens text

Låt oss vända oss till en god herde

Du anser dig vara en betydelsefull person: dina studier – ditt arbete som forskare, dina publikationer, din ställning i samhället – ditt släktnamn; din politiska verksamhet – de poster du innehar, din förmögenhet … din ålder, du är ju inget barn längre ...! Just därför behöver du mer än andra en vägledare för din själ. (Vägen, nr. 63)

Kristi Bruds helighet har alltid visat sig – och gör så även i dag – genom överflödet av goda herdar. Men den kristna tron lär oss att vara enkla, inte att vara godtrogna. Det finns legoknektar som tiger och det finns legoknektar som talar ord som inte är Kristi ord. Om Herren tillåter att vi befinner oss i mörker till och med ...

Sankt Josemaría Escrivá
"Att vara helig är inte lätt, men det är heller inte svårt. Att vara helig är att vara en god kristen: att efterlikna Kristus." Den helige Josemaría
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare