Dagens text

Du kan kalla dig Guds son

Var mycket tacksam gentemot Jesus, för genom honom och med honom och i honom kan du kalla dig Guds son. (Smedjan, nr. 265)

Om vi känner oss som vår himmelske Faders utvalda barn – och det är vi! – hur kan vi då vara annat än lyckliga, alltid? Tänk på det. (Smedjan, nr. 266)

Vad vacker vår kristna kallelse är – att vara Guds barn! – som på jorden ger oss den glädje och frid som världen inte kan ge! (Smedjan, nr. 269)

Ut in gratiarum semper ...

Sankt Josemaría Escrivá
”Där människorna, era bröder, finns, där era förhoppningar, ert arbete, era älskade finns, där är platsen där ni skall möta Kristus varje dag.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare