Dagens text

"Sjung för den obefläckade Jungfrun"

Gud den allsmäktige, allrådande och allvise, skulle välja sin moder. Vad hade du gjort, om du hade kunnat välja? Jag tror att du och jag skulle ha valt den vi har och fyllt henne med nådegåvor. Det gjorde Gud. Därför kommer Maria omedelbart efter den heliga Treenigheten.

Teologerna argumenterar logiskt för att förklara varför hon fick denna nådens fullhet, varför hon inte kunde vara underkastad satan: det var tillbörligt och rätt, Gud kunde göra det och därför gjorde han det också Detta är det stora beviset. Detta är det tydligaste beviset på att Gud skänkte sin moder alla privilegier från första ögonblicket. Och sådan är hon: skön ...

Sankt Josemaría Escrivá
”Den helighet som vår Herre kräver av dig uppnår du genom att utföra ditt arbete och dina vardagliga plikter med kärlek till Gud. Och vardagen består nästan alltid av små saker.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare