"Vi vill se med klar blick"

Vad vacker den heliga renheten är! Men den är inte helig och behagar inte heller Gud om vi skiljer den från kärleken. Kärleken är som ett frö som gror, växer och ger välsmakande frukt om det bevattnas ur renhetens källa. Utan kärlek är renheten ofruktbar och dess sterila vatten förvandlar själen till ett träsk, till en dyig pöl, ur vilket högmodets stinkande ångor stiger upp. (Vägen, nr. 119)

Förvisso är kärleken till Gud den högsta dygden; men kyskheten är medlet sine qua non, det oundgängliga villkoret för att uppnå en inre dialog med Gud; och när man inte bevakar den dygden, om man inte kämpar, slutar det med att man förblindas; man ser ingenting, för den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger.
Vi vill se med klar blick, besjälade av Mästarens förkunnelse: Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Kyrkan har alltid förklarat dessa ord som en uppmaning till kyskhet. De bevarar ett sunt hjärta - skriver den helige Johannes Chrysostomos - vilka har ett fullständigt rent samvete eller de som älskar kyskheten. Ingen dygd är lika nödvändig som denna för att se Gud. (Guds vänner, nr. 175)

Ta emot dagens text via e-post

email