Antal artiklar: 5

"Kyskheten är inte en störande börda"

Mot ett oklanderligt liv, mot den heliga renheten, reser sig en stor svårighet som vi alla är utsatta för: risken att man blir bekväm i det andliga livet eller yrkeslivet: risken – även för dem som Gud har kallat till äktenskapet – att man känner sig som en egoistisk, inbiten ungkarl, som en kärlekslös person. Kämpa radikalt mot dessa risker, utan några som helst eftergifter. (Smedjan, nr. 89)

Dagliga texter

"Vi vill se med klar blick"

Vad vacker den heliga renheten är! Men den är inte helig och behagar inte heller Gud om vi skiljer den från kärleken. Kärleken är som ett frö som gror, växer och ger välsmakande frukt om det bevattnas ur renhetens källa. Utan kärlek är renheten ofruktbar och dess sterila vatten förvandlar själen till ett träsk, till en dyig pöl, ur vilket högmodets stinkande ångor stiger upp. (Vägen, nr. 119)

Dagliga texter

"Renheten föds av kärleken"

Se så många skäl det finns att vörda den helige Josef och dra lärdom av hans liv: han var en man stark i tron … ; han försörjde sin familj – Jesus och Maria – med sitt ansträngande arbete … ; han vakade över den heliga Jungfruns, sin brud, renhet …; och han respekterade – han älskade! – Guds frihet, som inte bara utvalde Jungfrun till att vara moder, utan även honom till att vara den heliga Marias brudgum. (Smedjan, nr. 552)

Dagliga texter

"Kyskheten är en dygd"

Du, en läkare och apostel, skriver till mig: ”Vi vet alla av erfarenhet att vi kan leva kyskt om vi förblir vaksamma, ofta tar emot sakramenten och släcker lidelsens första gnista innan elden flammat upp. Just bland de kyska finns män som i alla avseenden är de hederligaste. Bland de liderliga finns däremot ett överflöd av vekhet, egoism, hyckleri och grymhet - typiska tecken på bristande manlighet.” (Vägen, nr. 124)

Dagliga texter

"Den heliga renheten är möjlig och vacker"

Man kan inte leva ett rent liv utan Guds hjälp. Gud vill att vi skall vara ödmjuka, han vill att vi skall be honom om hjälp genom vår Moder och hans Moder. Du måste säga till Jungfrun, i denna stund, i ditt hjärtas ensamhet, utan ljudet av ord: Moder, ibland gör mitt stackars hjärta uppror … Men om du hjälper mig … Och hon kommer att hjälpa dig att bevara det rent och fortsätta på den väg som Gud har kallat dig till: Jungfrun kommer alltid att underlätta för dig att göra Guds vilja. (Smedjan, nr. 315)

Dagliga texter