"Vi måste meditera över Kristi liv"

Meningen med den dagliga stunden av läsning av Nya Testamentet som jag har rått dig till - då du skall sätta dig in i och medverka i varje scen som en person till - är att du skall förkroppsliga, att du skall ”uppfylla” Evangeliet i ditt liv ... och ”få andra att uppfylla” det. (Plogfåran, nr. 672)

För att vara ipse Christus måste man spegla sig i honom. Det räcker inte med att ha en allmän uppfattning om Jesu anda, man måste även lära sig detaljer och attityder av honom. Och framför allt måste man betrakta hans jordiska vandring, hans spår, för att därur hämta styrka, ljus, sinnesro, frid.
När man älskar någon vill man veta även de minsta detaljerna om hans liv och karaktär för att kunna identifiera sig med honom. Därför måste vi meditera över Kristi liv, från hans födelse i en krubba till hans död och uppståndelse. De första åren av min prästerliga tjänst brukade jag ge bort exemplar av evangeliet eller böcker som berättade om Jesu liv. Vi måste nämligen ha en så god kunskap om det att vi har det helt och hållet i vårt huvud och i vårt hjärta, så att vi i varje stund, utan någon bok, då vi sluter ögonen, kan betrakta det som en film. I olika livsomständigheter kommer vi då i vårt handlande att tänka på Herrens ord och gärningar. (När Kristus går förbi, nr. 107)

Ta emot dagens text via e-post

email