"Välsignad är du bland kvinnor"

Vänd din blick mot Jungfru Maria och betrakta hur hon övar dygden lojalitet. När Elisabet behöver henne säger Evangeliet att hon gav sig iväg ‘cum festinatione’ - glatt och skyndsamt. Lär dig av det! (Plogfårna, nr. 271)

Lille vän, vid det här laget har du säkert lärt dig att klara dig själv. - Följ Josef och Maria med glädje ... och du kommer att få höra de traditioner som finns i Davids hus.
Du kommer att höra talas om Elisabet och Sakarias, du kommer att bli rörd av Josefs kyska kärlek och ditt hjärta kommer att slå häftigt varje gång de nämner Barnet som kommer att födas i Betlehem ...
Vi skyndar till en stad i Juda bergsbygd (Luk 1:39).
Vi är framme. - Det är det hus där Johannes döparen kommer att födas. - Elisabet jublar tacksamt inför sin Frälsares moder: Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! - Hur kan det hända mig, att min herres moder kommer till mig? (Luk 1:42-43).
Den ofödde Döparen sparkar till (Luk 1:41) ... - Marias ödmjukhet väller fram i Magnificat ... Och du och jag som är - som var - högmodiga lovar att vara ödmjuka. (Rosenkransen, Andra glädjens mysterium)


Ta emot dagens text via e-post

email