"Du är skyldig att ge ett exempel"

Du behöver inre liv och troskunskap. Ställ krav på dig själv! Du, en kristen man eller kvinna skall vara jordens salt och världens ljus, för du är skyldig att ge ett exempel med helig oförskämdhet.

Du skall känna dig manad av Kristi kärlek och då du känner och vet att du är en annan Kristus från den stund då du sade till honom att du följer honom, skall du inte skilja dig från dina likar – släktingar, vänner, kollegor – liksom man inte skiljer saltet från den rätt man kryddar.
Ditt inre liv och din utbildning omfattar den fromhet och de principer som ett Guds barn skall ha för att ge smak åt allting med sin aktiva närvaro.
Be Herren om att du alltid skall vara denna goda krydda i dina medmänniskors liv. (Smedjan, nr. 450)

Lägg märke till att Herren längtar efter att leda oss längs vägen med underbara, gudomliga och mänskliga steg, som tar sig uttryck i att man försakar sig själv, känner glädje i smärtan och glömmer sig själv. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv. Det är ett råd som vi alla har hört. Vi bör bestämma oss för att verkligen följa det: må Herren kunna använda sig av oss så att vi - försjunkna i Gud - vid alla världens vägkorsningar må vara salt, jäst och ljus. Du skall leva i Gud för att upplysa, ge smak, skapa tillväxt och jäsning.

Men glöm inte att vi inte själva skapar detta ljus: vi reflekterar det bara. Det är inte vi som räddar människorna då vi uppmuntrar dem att handla väl: vi är bara redskap, mer eller mindre värdiga, för Guds frälsningsplan. Om vi någon gång skulle få för oss att det goda vi gör är vårt verk, skulle högmodet komma tillbaka, mer förvridet än någonsin; saltet skulle mista sin kraft, jästen skulle ruttna, ljuset skulle förvandlas till mörker. (Guds vänner, nr. 250)