Kristi förklaring

Himlen: ”Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom”. Sporras du inte till att kämpa av aposteln Paulus uppenbarelse? (Vägen, nr. 751)

Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset (Matt 17:2).
Jesus: att se dig, att tala med dig! Att förbli så, i betraktelsen av dig, försjunken i din skönhets oändlighet och aldrig, aldrig, upphöra att kontemplera dig! O, Kristus, den som ändå såg dig! Den som ändå såg dig för att bli sårad av kärleken till dig!
Och ur molnet kom en röst som sade: Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom (Matt 17:5).
Du vår Herre, här är vi, beredda att lyssna till vad du vill säga oss. Tala till oss, vi lyssnar uppmärksamt på din röst. Må ditt samtal, då det når våra själar, upptända vår vilja så att den ivrigt lyder dig.
Vultum tuum, Domine, requiram (Ps. 26:8), ditt ansikte, Herre, söker jag. Jag tycker om att sluta ögonen och tänka på att stunden kommer, när Gud vill, då jag kommer att se honom inte som en gåtfull spegelbild, utan ansikte mot ansikte (1 Kor 13:12). Ja, min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När skall jag få träda fram inför Guds ansikte? (Ps 42:3). (Rosenkransen, Fjärde ljusets mysterium)


Ta emot dagens text via e-post

email