"Jesus stannade kvar i eukaristin av kärlek"

Hur ofta vi besöker Herren beror på två faktorer: tro och hjärta; på att inse sanningen och att älska den. (Plogfåran, nr. 818)

Hjärtat! Ibland höljs det, utan att du kan hjälpa det, i en alltför mänsklig skugga: ett oanständigt, ynkligt, "provinsiellt" minne ...

- Gå genast till Tabernaklet, kroppsligen eller själsligen. Då återvänder du till ljuset, till glädjen, till Livet. (Plogfåran, nr. 817)

Titta ofta in i kapellet för att säga till Jesus: … jag överlämnar mig i dina armar.

Lämna det du har vid hans fötter: din bristfällighet!

Då kommer du, trots det röra som du släpar på, aldrig att förlora friden. (Smedjan, nr. 306)

Jesus stannade kvar i eukaristin av kärlek … till dig.

Han stannade kvar, medveten om hur människorna skulle komma att ta emot honom … och om hur du tar emot honom.

Han stannade kvar för att du skulle äta honom, besöka honom och berätta om det som händer i ditt liv, och för att du genom att umgås med honom i bön vid tabernaklet och genom att ta emot kommunionen, skulle bli mer förälskad i honom för varje dag och få andra människor – många! – att följa samma väg. (Smedjan, nr. 887)