"Var verkligen lika barn!"

Jag råder dig att någon gång försöka återvända ... till början av din ”första omvändelse” vilket kanske inte helt och hållet innebär att man blir som ett barn, men åtminstone är väldigt nära just det. I det andliga livet måste man låta sig ledas med fullt förtroende, utan rädsla eller falskhet. Man måste tala med absolut tydlighet om vad man har i huvudet och i själen. (Plogfåran, nr. 145)

Var verkligen lika barn! Och ju mer lika barn ni är, desto bättre. Det säger er av egen erfarenhet denne präst, som har varit tvungen att resa sig många gånger under de 36 år - så långa och samtidigt så korta de har varit! - han försökt förverkliga en konkret uppgift som Gud önskat. En sak har alltid hjälpt mig: att jag fortsätter att vara barn, att jag ständigt söker skydd i min moders famn och i Kristi, min Herres, Hjärta.

De stora fallen, de fall som orsakar svåra skador i själen och ibland får nästan ohjälpliga följder, beror alltid på högmodet i att tro sig vara vuxen, självtillräcklig. Vid sådana tillfällen domineras personen av ett slags oförmåga att be om hjälp hos den som kan ge den: inte bara Gud, utan även en vän eller en präst. Och så faller den stackars människan, som är isolerad i sin olycka, offer för förvirring och går vilse. (Guds vänner, nr. 147)