"Jesus förmanar, undervisar och leder oss"

Jesus Christus, perfectus Deus, perfectus Homo - Jesus Kristus, fullkomlig Gud och fullkomlig människa. Många kristna som följer Kristus förstummas inför hans gudom, men glömmer honom som Människa ... och så misslyckas de helt med att utöva de övernaturliga dygderna - trots den yttre överbyggnaden av fromhetsövningar - för att de inte gör någonting för att förvärva de mänskliga dygderna. (Plogfåran, 652)

Förälska dig i Jesu Kristi heliga mänskliga natur. Är du inte glad över att han har velat bli som vi? Var tacksam mot Jesus för denna hans oändliga godhet! (Smedjan, nr. 547)

Tack, käre Jesus, för att du har velat bli fullkomlig Människa, med ett älskvärt Hjärta som älskar, som älskar intill döden och som lider; som fylls med glädje och smärta; som fylls av entusiasm inför människans vägar och visar oss den väg som leder till Himlen; som heroiskt underkastar sig plikten och leds av barmhärtigheten; som vakar över fattiga och över rika; som tar hand om syndare och rättfärdiga ...

- Tack, käre Jesus, och ge oss ett hjärta som troget återspeglar ditt! (Plogfåran, nr. 813)

Den sanna vördnaden för Jesu hjärta består i att känna Gud och att känna oss själva, att betrakta Jesus och ta sin tillflykt till honom, som förmanar, undervisar och leder oss. Det finns ingen ytlighet i denna fromhetsövning, annat än i den utsträckning den enskilde på grund av egen oförmåga inte lyckas förstå den inkarnerade Gudens sanna väsen.

Jesus på korset, med hjärtat genomborrat av kärlek till människan, är ett talande svar – ord är överflödiga – på frågan om sakers och personers värde. (När Kristus går förbi, nr. 164-165)

Ta emot dagens text via e-post

email