"Jag kommer att känna värmen av din gudom"

När man arbetar för Gud bör man ha ”överlägsenhetskomplex”, det har jag påmint dig om. Men, frågade du mig, är inte det ett uttryck för högmod? – Nej! Det är en konsekvens av ödmjukheten, av den ödmjukhet som får mig att säga: Herre, du är den du är. Jag är ingenting alls.

Du äger all fullkomlighet: makten, styrkan, kärleken, äran, visheten, herraväldet, värdigheten … Om jag förenar mig med dig, som en son låter sig omslutas av sin fars starka armar eller lägger sig i sin mors ljuva famn, kommer jag att känna värmen av din gudom, jag kommer att känna ljuset av din vishet, jag kommer att känna din styrka i mitt blod. (Smedjan, nr. 342)

Jag vill påminna er om att om ni är uppriktiga, om ni visar er som ni är, om ni blir gudomliggjorda på ödmjukhetens och inte högmodets grund, så kommer ni och jag att vara trygga under alla förhållanden. Vi kommer alltid att kunna tala om segrar och kalla oss segrare. Det kommer att vara segrar som äger rum i vårt innersta, av kärlek till Gud, och skänker själen lugn, lycka och förståelse.

Ödmjukheten kommer att driva på oss så att vi utför storverk; men ett villkor är att vi inte förlorar medvetenheten om vår ringhet ur sikte och att vår övertygelse om vår arma nöd växer för var dag som går. (Guds vänner, nr. 106)