I Evangeliet, "som en av de närvarande personerna"

Jag skulle vilja att ditt beteende och dina ord vore sådana att alla som såg dig eller talade med dig kunde säga: Här är någon som läser om Jesu Kristi liv. (Vägen, nr. 2)

När du öppnar det heliga evangeliet, tänk på då att det som skildras i det – Kristi gärningar och ord – inte bara är någonting du skall känna till, utan något du skall leva. Allt, varje punkt som nämns, har återgivits, detalj för detalj, för att du skall förkroppsliga den i ditt livs konkreta omständigheter.

Herren har kallat oss katoliker till att följa honom på nära håll och i denna heliga text finner du Jesu liv; men dessutom bör du finna ditt eget liv i den.

Vill även du lära dig att fråga som Aposteln, fylld av kärlek, frågade: ”Herre, vad vill du att jag skall göra? …” Då kommer du att i din själ tydligt höra: Guds vilja!

Alltså, slå upp evangeliet dagligen, och läs det och lev det som ett konkret rättesnöre. Så gjorde helgonen. (Smedjan, nr. 754)

För att närma sig Herren genom att läsa det heliga Evangeliet, brukar jag alltid rekommendera att ni skall anstränga er att sätta er in i scenerna som om ni deltog i det som utspelar sig som en av de närvarande personerna. Då - jag känner till många normala och vanliga människor som upplever det - kommer ni att försjunka i bön som Maria, förtrollade av Jesu ord, eller våga, som Marta, att uppriktigt framlägga era bekymmer för Honom, till och med de minsta. (Guds vänner, nr. 222)


Ta emot dagens text via e-post

email