“Herrens triumf”

Herrens triumf den dag han uppstod är slutgiltig. Var är soldaterna som myndigheterna hade placerat ut? Var är sigillen som de hade förseglat stenen framför graven med? Var är de som dömde Mästaren? Var är de som korsfäste Jesus? … Inför hans seger flyr alla de ynkliga stackarna. Var full av hopp: Jesus Kristus segrar alltid. (Smedjan, nr. 660)

När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs moder, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu döda kropp. – Tidigt på morgonen nästa dag kommer de till graven vid soluppgången (Mk 16:1-2). När de går in blir de bestörta över att inte finna Herrens kropp. – En ung man i vita kläder säger till dem: Var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus från Nasaret: Non est hic, surrexit enim sicut dixit – han är inte här, han har uppstått, så som han sade (Matt 28:5).

Han har uppstått! Jesus har uppstått. Han är inte i graven. – Livet har övervunnit döden.

Han visade sig för sin allraheligaste moder. – Han visade sig för Maria från Magdala som är tokig av kärlek. – Och för Petrus och för de övriga apostlarna. – Och för dig och för mig, som är hans lärjungar och ännu mera förälskade i honom än Maria Magdalena: vilka saker säger vi inte till honom!

Må vi aldrig dö genom synden, må vår andliga uppståndelse bli evig. – innan dekaden är över har du kysst såren i hans fötter … och jag, som är djärvare – eftersom jag är mer av ett barn – har tryckt mina läppar mot såret i hans sida. (Rosenkransen, 1:a Ärorika mysterium)


Ta emot dagens text via e-post

email