"Helig utan bön?"

Om du själv inte umgås med Kristus i bönen och i Brödet, hur skall du då kunna hjälpa andra att lära känna honom? (Vägen, nr. 105)

Du skriver till mig och jag förstår dig: "Varje dag ber jag en kort stund. Vore det inte för den stunden ...!" (Vägen, nr. 106)

Helig utan bön? ... Sådan helighet tror jag inte på. (Vägen, nr. 107)

Jag säger dig med en utländsk författares ord att ditt apostoliska liv är lika mycket värt som din bön. (Vägen, nr. 108)

Jag har en önskan: att du uppför dig som Petrus och Johannes – att du i din bön talar med Jesus om dina vänners och kollegors behov ... och att du sedan med ditt exempel kan säga till dem: Respice in nos! – se på mig! (Smedjan, nr. 36)

Evangelisten Lukas berättar att Jesus bad … hurdan måste inte Jesu bön ha varit!

Betänk i lugn och ro denna sanning: lärjungarna umgås med Jesus Kristus och under deras samtal lär Herren dem – även i handling – hur de skall be och vilket underverk Guds barmhärtighet åstadkommer: att vi är Guds barn och att vi kan vända oss till honom som ett barn som talar med sin far. (Smedjan, nr. 71)

Då du börjar en ny dag för att arbeta sida vid sida med Kristus och hjälpa så många människor som söker honom, måste du vara övertygad om att det bara finns en väg: att ta sin tillflykt till Herren.

Det är bara i bön och genom bön som vi lär oss tjäna våra medmänniskor! (Smedjan, nr. 72)

Ta emot dagens text via e-post

email