"Har jag talat med honom?"

Det är möjligt att det här ordet skrämmer dig: meditation. - Det påminner dig om böcker med svarta, gamla pärmar, om ljudet av suckar och mekaniskt mumlade böner ... Men det är inte meditation. Att meditera är att tänka på och begrunda att Gud är din Fader och att du, hans son, behöver hjälp; och efteråt att tacka honom för det som han har beviljat dig och allt det som han kommer att ge dig. (Plogfåran, nr. 661)

För din dagliga samvetsrannsakan: har jag låtit det gå en timme utan att tänka på Gud min Fader? Har jag talat med honom med en sons kärlek?
- Du kan! (Plogfåran, nr. 657)

Det enda sättet att lära känna Jesus: att umgås med honom! I honom kommer du alltid att finna en Far, en Vän, en Rådgivare och en Medarbetare för alla ädla verksamheter i ditt dagliga liv.
- Och umgänget kommer att ge upphov till Kärlek. (Plogfåran, nr. 662)

"Stanna hos oss. Det börjar bli kväll ..." Kleofas och hans kamrats bön var effektiv.
- Vad synd det vore om du och jag inte lyckades "hålla kvar" Jesus när han går förbi! Vilken smärta, om vi inte bad honom att stanna! (Plogfåran, nr. 671)

Ta emot dagens text via e-post

email