Han kom för att uppenbara kärleken för oss

Kristus, som steg upp på korset med vidöppna armar, som en präst för evigt, vill räkna med oss – som inte är någonting alls! – för att föra sin Återlösnings frukter till alla människor. (Smedjan, nr. 4)

Vårt vanliga vardagsliv, det som vi lever tillsammans med övriga samhällsmedborgare, är inte något tråkigt och obetydligt. Det är just under dessa omständigheter som Herren vill att den överväldigande majoriteten av hans barn skall helga sig.

Det är nödvändigt att gång på gång upprepa att Jesus inte vände sig till en privilegierad grupp, utan kom för att uppenbara Guds universella kärlek för oss. Gud älskar alla människor och han förväntar sig kärlek av alla. Av alla, oavsett deras personliga omständigheter, sociala ställning, yrke eller arbete. Det vanliga vardagslivet är inte av ringa värde: alla världens vägar kan utgöra ett tillfälle till att möta Kristus, som uppmanar oss att identifiera oss med honom för att förverkliga hans gudomliga uppdrag på den plats vi befinner oss.

Gud kallar oss genom händelserna i vardagslivet, våra närståendes lidanden och glädjeämnen, våra kollegors mänskliga intressen och familjelivets små detaljer. Gud kallar oss även genom de stora problem, konflikter och uppgifter som kännetecknar varje historisk tid och som upptar en stor del av mänsklighetens ansträngningar och förhoppningar. (När Kristus går förbi, nr. 110)