Försök inte vara vuxen. Var ett barn, alltid ett barn

Försök inte vara vuxen. Var ett barn, alltid ett barn, även om du skulle dö av hög ålder. Om ett barn snubblar och ramlar omkull, så är det ingen som förvånas ... dess far kommer snabbt för att ställa det på benen igen. När den som ramlar är vuxen, så är den första impulsen att skratta. När den första impulsen är över ger löjet ibland vika för medlidande. Men vuxna måste resa sig själva.

Din sorgliga erfarenhet är varje dag fylld med snubblanden och fall. Vad skulle det bli av dig om du inte varje gång blev mer som ett barn?

Försök inte vara vuxen. Var som ett barn, och när du snubblar, må då Gud, din Fader, med sin hand lyfta upp dig från marken. (Vägen, nr. 870)

Den fromhet som föds ur det gudomliga barnaskapet är en djupt rotad inställning i själen som till sist genomsyrar hela vårt liv: den är närvarande i alla våra tankar, alla våra önskningar, alla vårt hjärtas rörelser. Har ni inte tänkt på att barnen i en familj tar efter sina föräldrar till och med utan att lägga märke till det? De upprepar deras gester och vanor, de uppför sig på många sätt lika.

Detsamma händer i ett snällt Guds barns uppförande: man uppnår - utan att veta hur eller på vilket sätt - det underbara gudomliggörande som hjälper oss att se på händelser ur trons övernaturliga perspektiv. Man älskar alla människor som vår Fader i himlen älskar dem och - det är det viktigaste - man får en ny energi i sina dagliga ansträngningar för att närma sig Herren. Jag insisterar, vårt elände är inte viktigt, för vår Fader Guds kärleksfulla armar är alltid redo att lyfta oss. (Guds vänner, nr. 146)