"En daglig stund av meditation"

Om du är uthållig nog att varje dag närvara vid föreläsningar för att du där kan förvärva en ... mycket begränsad kunskap, varför umgås du då inte troget med den Mästare som alltid längtar efter att ge dig kunskap om det inre livet, vars smak och innehåll är eviga? (Plogfåran, nr. 663)

Vad är väl världens mest betydelsefulla människa eller värdefullaste pris värt, i jämförelse med Jesus Kristus, som alltid väntar på dig? (Plogfåran, nr. 664)

En daglig stund av meditation - förening i vänskap med Gud - är något för människor som vet att på rätt sätt utnyttja sitt liv; för medvetna kristna som handlar konsekvent. (Plogfåran, nr. 665)

Förälskade kan inte ta avsked: de följer varandra ständigt.
- Du och jag, älskar vi Herren på det sättet? (Plogfåran, nr. 666)

Ser du inte hur många av dina kamrater kan visa stor finkänslighet och ömhet i sitt sätt att umgås med de personer som de älskar: fästmön, hustrun, barnen, familjen ...?
- Säg till dem - och kräv samma sak av dig själv! - att Herren inte förtjänar mindre: må de behandla honom på samma sätt! Och råd dem dessutom till att fortsätta att visa samma finkänslighet och ömhet, men med honom och för honom, så kommer de att uppnå en lycka som de aldrig drömt om redan här på jorden. (Plogfåran, nr. 676)

Ta emot dagens text via e-post

email