" Du och jag, vi behöver verkligen renas!"

‘Cor Mariae perdolentis, miserere nobis!’ - åkalla Jungfru Marias hjärta för att beslutsamt förena dig med hennes smärta, som gottgörelse för dina synder och för dem som har begåtts av alla människor i alla tider. - Och be henne - för varje själ - att hennes smärta skall öka vår motvilja mot synden och få oss att, för att försonas med Honom, älska varje dags fysiska och moraliska motgångar. (Plogfåran, nr. 258)

När tiden är inne för moderns rening enligt Moses lag skall barnet tas till Jerusalem för att bäras fram inför Herren (Luk 2:22).

Den här gången, min vän, kommer du att vara den som bär buren med turturduvorna. - Har du märkt? Hon - den obefläckade! - underordnar sig lagen som vore hon oren.

Lille dumbom, nog skall väl denna förebild lära dig att uppfylla Guds heliga lag oavsett alla personliga uppoffringar?

Att renas! Du och jag, vi behöver verkligen renas! - Vi behöver göra bot, och utöver botgöringen, Kärleken. Kärlek som likt ett brännjärn sveder bort rosten ur våra själar och eld som med gudomliga lågor sätter våra eländiga hjärtan i brand.

En rättfärdig och gudfruktig man har kommit till templet ledd av den Helige Ande - det hade uppenbarats för honom att han inte skulle dö innan han hade sett Kristus. Han tar Messias i sina armar och säger: Herre, nu kan du låta din tjänare gå hem i frid som du har lovat ... ty mina ögon har sett Frälsaren (Luk 2:25-30). (Rosenkransen, Fjärde glädjerika mysterium)

Ta emot dagens text via e-post

email