"Maria söker sin Son som kommit bort"

Tre dagar och tre nätter söker Maria sin Son som kommit bort. Måtte även du och jag kunna säga att vår vilja att träffa Jesus inte vet vad vila innebär. (Plogfåran, nr. 794)

Vilken smärta måste hans moder och den helige Josef ha känt, då han - på vägen hem från Jerusalem - inte fanns med bland släktingarna och vännerna! Och vad glada de måste ha blivit då de kände igen Honom, på avstånd, då han undervisade Israels lärde! Men lyssna till vilka skenbart hårda ord Sonen använder då han svarar sin moder: Varför letade ni efter mig?
Var det inte rimligt att de letade efter Honom? Människor som vet vad det innebär att förlora Kristus och att återfinna Honom kan förstå det ... Varför letade ni efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt min Faders ärenden? Visste ni kanske inte att jag måste ägna all min tid åt min himmelske Fader?

Detta bör vara frukten av dagens bön: att vi blir övertygade om att vår jordiska vandring - under alla omständigheter och i varje stund - är till för Gud, att den är en ärorik skatt, ett återsken av himlen; att den, i våra händer, är någonting underbart som vi måste förvalta, med ansvarskänsla inför människorna och inför Gud, utan att byta stånd, mitt på gatan, genom att helga vårt yrke, vårt familjeliv, vårt sällskapsliv, all vår verksamhet som kan verka alltigenom jordisk. (Guds vänner, nr. 53-54)


Ta emot dagens text via e-post

email