Att göra sitt dagliga liv till ett vittnesbörd om tron

Många förhållanden, oavsett om de är materiella, tekniska, ekonomiska, sociala, politiska, kulturella … förvandlas, om de lämnas åt sig själva eller i händerna på dem som saknar vår tros ljus, till väldiga hinder för det övernaturliga livet. De blir slutna och fientliga gentemot Kyrkan.

Du som är kristen – forskare, författare, vetenskapsman, politiker, arbetare … – är skyldig att helga dem. Minns att hela skapelsen – skriver aposteln Paulus – ännu ropar som i födslovåndor och väntar på Guds barns befrielse. (Plogfåran, nr 311)

Vi har redan talat en hel del om detta ämne vid andra tillfällen, men låt mig åter insistera på hur naturligt och enkelt den helige Josef levde, utan att ta avstånd från sina grannar och utan att resa onödiga barriärer mellan sig och dem.

Även om det ibland kanske kan vara lämpligt att göra det, tycker jag därför vanligtvis inte om att tala om katolska arbetare, katolska ingenjörer, katolska läkare o.s.v. som om det rörde sig om en särskild kategori inom yrket, som om katolikerna utgjorde små grupper åtskilda från övriga. Detta ger intrycket av att det finns en avgrund mellan de kristna och resten av mänskligheten. Jag respekterar dem som tycker tvärtom, men jag anser det vara mycket lämpligare att tala om arbetare som är katoliker, eller om katoliker som är arbetare; om ingenjörer som är katoliker, eller katoliker som är ingenjörer. För en människa som tror och utövar ett intellektuellt, tekniskt eller manuellt arbete är och känner sig förenad med sina kollegor, han är lik dem, har samma rättigheter och skyldigheter, samma önskan att bli bättre, samma strävan efter att bemöta gemensamma problem och finna lösningar på dem.

En katolik införlivar allt detta och gör sitt dagliga liv till ett vittnesbörd om tron, hoppet och kärleken. Det är ett enkelt och normalt vittnesbörd som inte behöver stora åthävor, men som genom ett konsekvent kristet liv visar Kyrkans ständiga närvaro i världen, eftersom samtliga katoliker själva är Kyrkan då de är fullvärdiga medlemmar av Guds enda folk. (När Kristus går förbi, nr 53)