"Att föra med sig Gud till alla miljöer"

När du har Herren i ditt bröst och njuter av hans kärleks berusning, lova honom då att du skall anstränga dig för att ändra ditt livs inriktning i allt som är nödvändigt för att du skall kunna föra honom till de folkmassor som inte känner honom, som saknar ideal; som olyckligtvis lever som djur. (Smedjan, nr. 939)

För att vår värld skall följa en kristen bana – den enda som är mödan värd – måste vi leva i lojal vänskap med våra medmänniskor, grundad på en förefintlig lojal vänskap med Gud. (Smedjan, nr. 943)

Jag får ofta lust att skrika högt för att tala om för många män och kvinnor att de på kontor och i affärer, på tidningsredaktioner och talarstolar, i skolor och verkstäder, i gruvor och på fälten, i skydd av sitt inre liv och de heligas gemenskap, skall föra med sig Gud till alla miljöer enligt Apostelns lära: Ära Gud med ert liv och bär honom alltid med er. (Smedjan, nr. 945)

Vi som bär med oss Kristi sanning i hjärtat måste lägga denna sanning i våra medmänniskors hjärtan, huvuden och liv. Motsatsen vore bekvämlighet och dålig taktik Tänk på det igen: bad Kristus dig om tillstånd innan han trädde in i din själ? Han lämnade dig friheten att följa honom, men det var han som sökte upp dig, för att han ville det. (Smedjan, nr. 946)

Genom att tjäna kan vi förbereda en större triumf för Herren än vid hans intåg i Jerusalem… För scenerna med Judas kommer inte att upprepas, inte heller den i örtagården på Olivberget, inte heller den mörka natten… Vi kommer att sätta världen i brand genom de eldslågor Han förde med sig till världen…! Och Sanningens ljus – vår Jesus – skall upplysa människornas förstånd på en dag utan slut. (Smedjan, nr. 947)