"Att följa Kristus: det är hemligheten"

När jag gav dig detta ”Jesu liv” i present, skrev jag denna dedikation: ”Må du söka Kristus, må du finna Kristus, må du älska Kristus.” Tre mycket tydliga steg. Har du försökt förverkliga åtminstone det första? (Vägen, nr. 382)

Hur skall vi kunna övervinna dessa hinder? Hur skall vi lyckas befästa oss i det beslut som nu börjar kännas mycket tungt? Genom att låta oss inspireras av det föredöme som den heliga Jungfrun, vår moder visar oss. Det är en mycket bred väg som med nödvändighet går genom Jesus.

I detta försök att identifiera sig med Kristus, har jag urskilt fyra olika steg: att söka Honom, att finna Honom, att umgås med Honom, att älska Honom. Kanske inser ni att ni befinner er i den första etappen. Sök Honom då med hunger, sök Honom i ert eget inre, av alla era krafter. Om ni handlar med denna uthållighet, vågar jag garantera att ni redan har träffat Honom och att ni börjat umgås med Honom och älska Honom, och att ha ert hemland i himlen.

Jag ber till Herren, att vi i våra själar må nära den enda ädla ambition som är mödan värd: att vandra tillsammans med Jesus Kristus, som hans välsignade moder och den helige patriarken Josef gjorde, med längtan, med offervilja, utan att försumma något. Vi kommer att bli delaktiga i den gudomliga vänskapens lycka - i en inre samling som är förenlig med våra yrkesmässiga och medborgerliga plikter - och vi kommer att vara Honom tacksamma för den finkänslighet och klarhet med vilken han lär oss att uppfylla vår himmelske Faders vilja.

Att följa Kristus: det är hemligheten. Att följa Honom så nära, att vi lever med Honom som de första tolv gjorde; så nära att vi identifierar oss med Honom. Det kommer inte att dröja länge tills vi kan säga att vi har iklätt oss Jesus Kristus vår Herre, om vi inte sätter upp några hinder i vägen för nåden. Vår Herre kommer att avspeglas i vårt uppträdande, liksom i en spegel. Om spegeln är som den bör vara, kommer den att återge vår Frälsares älskvärda anlete, utan att förvanska det, utan att göra det till en karikatyr. De andra kommer då att få möjlighet att beundra Honom, att följa Honom. (Guds vänner, nr. 299-300)

Ta emot dagens text via e-post

email