Antal artiklar: 9

Undersökningsfasen av Dora del Hoyos helgonförklaringsprocess har avslutats

Frid, lugn, längtan efter trohet: dessa var de egenskaper som kännetecknade Dora del Hoyo och som hon också spred bland människor i sin omgivning. Det underströk biskop Javier Echevarría i samband med att den inledande fasen av Guds tjänarinnas, Dora del Hoyos, helgonförklaringsprocess avslutades den 24 oktober 2016.

Nyheter

Det skulle kunna vara... Det är Dora!

En grupp unga människor ombads att, utifrån några ledtrådar, gissa vilket yrke det handlade om. Yrket ifråga kräver organisationsförmåga, initiativ, kreativitet och fantasi samt förmågan att fatta beslut och arbeta i team. De intervjuade tänkte att det kunde handla om en företagsledare, en läkare, en ingenjör, en lärare...

Dokumentation

På det mest naturliga sätt

Vi väntade vårt femte barn. Vår ekonomiska och logistiska familjesituation var inte lätt, eftersom vi bodde i ett litet hus långt ifrån skolan, och vi hade problem med att förena familje- och yrkesliv.

Bönhörelser

Det fungerar jättebra!

Jag är 45 år gammal, gift men har inga barn. Jag har alltid varit mycket noggrann i mitt arbete, men hemmet har jag ägnat mycket litet tid – för att inte säga nästan inget alls!

Bönhörelser

På sju minuter kunde jag ordna det

Jag tillbringar några dagar utomlands, i ett hus på landet, där det inte finns så många möjligheter att hitta butiker och liknande.

Bönhörelser

Saligförklaringsprocessen av Dora del Hoyo

Processen öppnades i Rom den 18 juni 2012

Nyheter

Be till Dora

Denna är bönen man kan använda för att be om Doras förböner inför något behov.

Dora del Hoyo

Kort biografi över Dora

Dora del Hoyo föddes den 11 januari 1914 i Boca de Huérgano (León, Spanien). Hennes föräldrar var föredömliga kristna och uppfostrade henne sedan hon var liten till att vara en god dotter till Gud.

Vida y relatos

Dora

Dora föddes år 1914 i Boca de Huérgano, Spanien. År 1946 flyttade hon till Rom för att där arbeta i hushållet i det första Opus Dei-centret i den italienska huvudstaden. Hennes kvarlevor vilar i kryptan till prelatskyrkan Santa Maria de la Pace.

Nyheter