Det skulle kunna vara... Det är Dora!

En grupp unga människor ombads att, utifrån några ledtrådar, gissa vilket yrke det handlade om. Yrket ifråga kräver organisationsförmåga, initiativ, kreativitet och fantasi samt förmågan att fatta beslut och arbeta i team. De intervjuade tänkte att det kunde handla om en företagsledare, en läkare, en ingenjör, en lärare...