Be till Dora

Denna är bönen man kan använda för att be om Doras förböner inför något behov.

Dora del Hoyo

Bön

för privat bruk

Herre, du kallade Dora att ägna sig åt samma uppgifter som den saliga jungfrun Maria utförde i sitt hem i Nasaret. Hjälp mig att finna dig i vardagens olika situationer och att i min omgivning sprida en sådan familjevärme som hon skapade omkring sig genom att utföra sitt arbete med glädje och självförsakelse enligt den helige Josemarías lära. Förhärliga i din nåd din tjänarinna Dora och ge mig genom hennes förbön vad jag nu ber om: ….. Amen.

Fader vår, Var hälsad, Maria, Ära vare Fadern

LADDA NER på andra språk

Arabiska

Engelska

Franska

Italienska

Japanska

Kinesiska

Kroatiska

Letiska

Litauiska

Nederländska

Polska

Portugués

Ryska

Slovakiska

Slovenska

Spanska

Svenska

Tjeckiska

Tyska