Videofilmer om S:t Paulus

Den helige Paulus omvändelsesdag publicerar vi några videofilmer om Apostelns liv som gjordes med anledning av Paulusåret (2009)

Videofilmer om Opus Dei

VÍDEOS

Inledning till Paulusår (Biskop Javier Echevarría)

Biskop Javier Echevarría inleder med denna video jubelåret som ägnats till den helige Paulus. Han uttrycker sin önskan och bön om att ” vi alla må lära oss Jesu Kristi lära genom det som Aposteln har överfört till oss”. 

Den helige Paulus: att leva i Kristus (Prof. John Wauck)  

en helige Paulus fick utstå många svårigheter i sin apostoliska förkunnelse. Men mycket tidigt upptäckte han att det var just den väg som Kristus hade valt åt honom. Så beskriver John Wauck det på denna video. Wauck är professor vid det Heliga Korsets Universitet i Rom.

Den helige Paulus och äktenskapet

Kärlek och respekt. Detta var det som den helige Paulus bad makarna om. Teologen Carla Rossi förklara apostelns lära om äktenskapet i denna video som Opus Deis webb erbjuder under jubelåret.

Den helige Paulus kallelse

På den här nya videon i serien om den helige Paulus talar professor Estrada om kallelsen Aposteln fick.

Den helige Paulus och Guds barn

“Abba, Fader, Pappa.” Så tilltalade Jesus Gud när han samtalade med sin Fader. Det kan vi också göra: kalla vår Gud för Fader. För han har vård om oss som en far. Under det paulinska året kommenterar Robert Gahl detta förhållande på en ny video om aposteln. (1 min 45 sek) 

Den helige Paulus: Föreningen av tro och förnuft Aposteln hade upptäckt en tro

som inte i någonting motsade det mänskliga förnuftet. Därför var han alltid en vän till en uppriktig dialog med dem som ärligt sökte sanningen. Ännu en video under det paulinska året. (4 min 40 sek)

Den helige Paulus, outtröttlig förkunnare

Serien med månatliga videofilmer om aposteln Paulus fortsätter. Under december månad analyseras Sauls apostoliska aktivitet. ”Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet!” utbrast han. (2 min 12 sek)

Pauli brev Professor Bernardo Estrada presenterar för oss det arv som Paulus efterlämnade till de kristna i alla tider: hans brev till de katolska församlingarna under de första åren. (2 min 50 sek)

Den helige Paulus och kärleken “Om jag saknar kärlek...” Utan caritas, utan kärlek till andra förlorar våra handlingar sin mening. Den helige Paulus tillägnade denna dygd en mycket vacker hymn, som professor Carla Rossi kommenterar på denna video. (2 min 44 sek)

Den helige Paulus och Kristi gudomlighet Professor Bob Gahl förklarar att aposteln levde i stor intimitet med Kristus. I Honom upptäckte han Guds Son, Herren, Messias. 11:e videon med anledning av det paulinska året (1 min, 46 sek.)

Den helige Paulus och de första kristna En ny video om den helige Paulus undervisning. Denna månad talar professor John Wauck om apostelns tillgivenhet för de första kristna församlingarna. (3 min, 15 sek).

Den helige Paulus och arbetet En ny video för det Paulinska året. I denna video betraktas arbetet som en väsentlig dimension av det kristna livet i apostelns undervisning (2 min, 2 sek).


Den helige Paulus och Eukaristin Vi avslutar videoserien om Aposteln Paulus. På denna sista video talas om Eukaristin som den största gåvan som Paulus gav de kristna gemenskaperna. (2 min, 15 sek).