Våra varmaste gratulationer, helige Fader!

I dag den 16 april fyller Benedikt XVI år. Vi publicerar en gratulationstext skriven av biskop Javier Echevarría.

En faders födelsedag ger alltid barnen glädje. Det är just den känsla som Kyrkans barn får med anledning av Benedikt XVI:s födelsedag. Jag rörs i sinnet när jag minns den dag för sju år sedan, då han blev vald, när han vände sig till de personer som hade fyllt Peterplatsen och beskrev sig själv som ”en enkel, oansenlig arbetare i vår Herres vingård”.

Det är på detta sätt som Påven uppfyller sitt ämbete som Petri efterträdare, med det lugn hos den som överlämnar sig helt åt Gud. Det är ett föredöme för oss alla. Vi känner oss uppmuntrade av denne Fader, som är ödmjuk och nära var och en av oss, att göra kyrkan till den enhetens och kärlekens plats som Lukas beskriver i Apostlagärningarna.

”Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam”, alla med Petrus till Jesus genom Maria. Det var något som den helige Josemaría ofta upprepade: Påven, Petri efterträdare, är alltid den synliga källan och grunden för Kyrkans enhet. Vi vet att om vi är förenade med honom är vi tillsammans och förenade med Jesus, vår Frälsare. En tillgivenhetsgemenskap gör oss särskilt glada, framför allt när vi ett par dagar före årsdagen av hans val som Påve firar hans födelsedag.

Den helige Faderns outtröttliga hängivenhet i Kyrkans tjänst gör oss rörda i bokstavlig mening: Den rör vid vårt sinne men också vår vilja för att vara trogna Benedikt XVI. Han har ägnat hela sitt liv åt Gud: när han var ung och kände sig kallad till prästämbetet; sedan, med årens lopp, genom att bidra med sin intellektuella begåvning i fördjupandet av den teologiska läran och med sin verksamhet som apostel och herde att väcka tron i människornas hjärta. Nu som kyrkans huvud fortsätter han med detta uppdrag, grundad på firandet av Eukaristin och på bönen, väl medveten om att kyrkan bara med Kristi nåd kan uppfylla det uppdrag som Herren har anförtrott åt henne.

Våra varmaste gratulationer, helige Fader! Vi håller av dig med ett barns tillgivenhet, och vi ber för att Gud ge dig rikliga nådegåvor, och för att ditt pontifikat ska vara fullt av frukter av helighet för Kyrkan och fred för samhället.

Biskop Javier Echevarría

Opus Deis prelat