Vad menas med "proselytism" i den katolska kyrkan?

Detta "gå ut" som påven uppmanar oss till är ett uttryck för det som i kyrkan traditionellt har kallats "apostolat" och "evangelisation": ett arbete som bland annat kännetecknas av en absolut respekt för friheten och som tar avstånd från den negativa betydelse som termen "proselytism" har fått - främst under 1900-talet.

Vad menas med "proselytism" i den katolska kyrkan och Opus Dei?

Påven påpekar detta i Evangelii Gaudium, nr 14, när han säger att »kyrkan växer inte genom proselytism utan "genom attraktion"«. I Kristi undervisning finns det ett tydligt uteslutande av alla attityder som inte respekterar andras frihet och som ignorerar personens värdighet.

Gud vill bli verkligen älskad, vilket förutsätter ett fritt val. Varje kallelse är en kärlekshistoria och ett möte mellan två friheter: Guds kallelse och människans svar.

Termen "proselytism" kommer från "proselyt", som i Bibeln syftar på en person som kom från ett annat folk och förberedde sig på att acceptera den judiska tron.

Kyrkan upptog detta ord analogt: redan den helige Justinus talade till exempel om att "göra proselyter" för att hänvisa till de kristnas apostoliska uppdrag riktat till hela världen (jfr. Mk 16:15).

Användning av "proselytism" som en synonym till apostolat eller evangelisering.

Många andliga författare, däribland den helige Josemaría, har använt termen "proselytism" i denna mening, som en synonym till apostolat eller evangelisation: ett arbete som bland annat kännetecknas av en djup respekt för friheten, i motsats till den negativa innebörd som detta ord har fått under 1900-talets sista år.

I denna tradition använder den helige Josemaría ordet "proselytism" i betydelsen av ett förslag eller en inbjudan genom vilken de kristna delar Jesu Kristi kallelse med sina kamrater och vänner och öppnar hans kärleks horisont för dem (jfr Vägen, nr 790, 796).

Om du vill veta mera (några texter på spanska):

Proselitismo (Voz del diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer)

Evangelización, proselitismo y ecumenismo

Reflexiones del Mons. Javier Echevarría sobre la Evangelii Gaudium, en el diario Avvenire (Italia)

Photo by Kim from Pexels