Vad åtar sig en person som blir medlem i Opus Dei?

Medlemskapet i prelaturen Opus Dei är väsentligt förenat med medlemmens personliga kallelse. Detta är anledningen till att medlemskapet medför ett åtagande att leva enligt allt det som hänger ihop med denna kallelse.

Personalprelatur
Opus Dei - Vad åtar sig en person som blir medlem i Opus Dei? Foto: Miles.18

På det yttre planet berör detta åtagande alltid exklusivt personens liv i Kyrkan och aldrig timliga frågor. Det handlar om plikter som har med det andliga livet, med den egna kristna utbildningen och med det aktiva deltagandet i prelaturens apostoliska verksamheter att göra.

Eftersom det endast gäller områden där en kristen är helt fri att följa en väg eller annan, harmoniserar en människas åtagande i prelaturen helt och fullt med hennes plikter gentemot den universella kyrkan och den partikulära kyrkan, samt med andra förpliktelser som kan följa av hennes livssituation eller som hon av fri vilja har tagit på sig.

Förbindelsen med Opus Dei har som syfte att hjälpa den enskilde att uppfylla alla vanliga plikter, både de i Kyrkan och de i samhället.

För några medlemmar innebär åtagandet dessutom att leva i apostoliskt celibat och en större tillgänglighet för prelaturens egna apostoliska verksamhet.