“Tron i 20-årsåldern”

Opus Deis hemsida börjar publicera en serie videoklipp där unga människor från olika länder berättar om hur de lever sin tro i vardagen. I inledningsvideon förklarar de, med några få ord, vad tron är för dem.

Vad är tron?

För mig är tron en kraft som får mig att gå framåt.

Den får mig att finna en väg i livet, och den gör att allt är vackert och att jag har en mening med mitt liv.

För varje kristen är tron kärnan. Utan tro är vi ingenting.

Att jag tror innebär att ja överlämnar mig i Guds händer.

Jag tror kravlöst, ger mig och anförtror mig helt åt honom.

Tron är en gåva som ger mig styrka att hålla ut i mitt sökande efter sanningen, efter det goda och efter skönheten i allt.

Tron är det viktigaste i vårt liv. Den tar emot Gud i vårt liv och får oss att bli hans vänner och älska honom.

Tron är en insikt som leder mig och lär mig hur man kommer till himlen, vilken är som solen. Tron är som ett ljus som tar en till solen, ett ljus som bär mig till källan: himlen.

Tron ger en ett mål i livet.

Den finner Guds leende i händelser under dagen.

Den har en styrka som förändrar mitt liv och gör mig till en ny människa varje dag.

Tron ger en mening åt mina vanliga sysslor.

Den utsrålar hopp som aldrig kommer att slockna.

Den litar på Gud och inte endast på människans förnuft.

Att ha tro är att tala med Gud, att rikta sitt liv till honom. Även om man har svårigheter och problem, upphör man aldrig att gå vidare.

Och detta förändrar en, man är gladare, man är lycklig, man känner sig älskad.

Tron hjälper mig att förbättra det jag redan gör. Inte bara sådant som andra kan se, utan även små saker som inte märks vanligtvis.

Tron får oss att ha mer kraft varje dag,  att hjälpa andra, och därför lyckas få andra att vara så lyckliga som vi. Tron tillåter oss att vara glada med honom.

Må detta Trons år göra vårt band med Kristus allt fastare. Endast i honom är vår blick för framtiden säker och kärleken äkta och varaktig. Benedikt XVI, Porta Fidei