Tron i 20-årsåldern (1): ”Vilja veta mer”

Cristina bor i Chicago och är konstnär. Hon arbetar med keramik. I denna video berättar hon om hur tvivlen har hjälpt henne att utvecklas och lära känna den katolska tron bättre. ”Tvivel är ett gott tecken”, säger hon. Den andra videon handlar om ungdomars erfarenheter om trons år.

”Tron får mig inte att leva ett mer annorlunda liv än andra människor, men den ger alla mina handlingar nytt innehåll.”

”När jag arbetar med lera har det ingen betydelse hur mycket jag lärt mig om denna konst, eftersom det alltid finns nya tekniker jag kan lära mig av andra, som känner detta hantverk bättre och som har större erfarenhet av lera, eller som känner till fler sätt att handskas med den. Att tala med dem berikar mig som konstnär.”

Christina Villa.

”Med tron händer detsamma. Jag vill lära mig mer om Gud och jag vill få min tro att växa. Tvivel växer med åldern. Det är normalt för oss människor att vara nyfikna, ställa oss frågor. Därför är att hysa tvivel ett gott tecken på att vi uppriktigt söker Gud. Dessa tvivel ger oss faktiskt en knuff, de för oss närmare sanningen, eftersom vi vill veta mer.”

”Jag har tvivel. Det största tvivlet uppstod när jag började gymnasiet. Där lärde jag känna många nya människor, väldigt många personer. Och jag kände mig en smula nedstämd, eftersom jag kände att det i denna omgivning fattades något, och att det i denna grupp av nya vänner inte fanns någon som tyckte att Gud var viktig. Jag hoppades att några skulle se honom i mig.”

”Det var en mycket viktig tid i mitt liv, eftersom jag fick klart för mig att Gud var betydelsefull för mig och att jag behövde Gud. Från det ögonblicket bestämde jag mig för att läsa en andlig bok några minuter varje dag, eftersom jag ju var mycket upptagen av lektioner och läxor. För varje dag gav dessa böcker mig önskan att få veta mera. Jag fortsatte faktiskt att ha tvivel och kände behov av att tala med människor som hade riktiga svar.”

”När man är liten, sex eller sju år, behöver man inte veta mycket mer än hur mycket två plus två är. Men i den mån man växer, kompliceras saker och ting, och du behöver en fastare grund för att lösa problem. Precis som var och en vid universitetet väljer ett speciellt område och lär känna lärare som ägnat hela sitt liv åt detta område är det nödvändigt att också gå i kyrkan, tala med en präst, att ställa honom de nödvändiga frågorna.”

”Jag känner många församlingar som organiserar grupper med bibelstudier för ungdomar. Jag är med i en grupp där jag har kunnat få min tro att växa, där jag har funnit människor som på ett mycket naturligt sätt är intresserade av för att fördjupa sin tro. Och detta har hjälpt mig mycket i mitt liv.”

Vad vacker vår katolska Tro är! Den ger lösningen på all vår ängslan, lugnar förståndet och uppfyller hjärtat med hopp. S:t Josemaría Escrivá (Vägen, 582)